Language Community

Rangoo Srinivas
@chat-askrangoo-com
Admin
Admin
Joined: Jun 24, 2023
Last seen: Apr 13, 2024
Topics: 66 / Replies: 102
Reply
RE: Telugu Conversations

A conversation at the hospital. Post a comment here or discuss in the WhatsApp class. కవిత: నా స్నేహితురాలు ఇక్కడ చేరింది. ఆమె పేరు మహిత. దయచే...

6 days ago
Forum
Reply
RE: Amaravaani ಅಮರವಾಣಿ

ಸುಜ್ಞಾನಾಮೃತನರಕಿನ ಯಾ ಕೊಮ್ಮೆತಾನು ಕೂಲಿನ ವಿಧಮುನ್,ತುದ ಮೊದಲೆರುಗನಿಮನುಜಡುತಾನೆರುಗಡು ಎವರೈನಚಪ್ಪಿನ ವಿನಡು//ಮರದ ತುದಿಕೊಂಬೆಯಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡುಕಡಿದಾಗ ಆ ಕೊಂಬೆಯೊಡನೆ ತಾನೂಬೀಳ...

1 month ago
Reply
RE: Tamil Short stories

This is a translated version of. Tamil short story. Vikaacham, a short story by Sundaram Ramaswamy is translated in English. For more go ...

1 month ago
Forum
Topic
Forum
Replies: 1
Views: 21
Reply
RE: Amaravaani ಅಮರವಾಣಿ

ಅಮರವಾಣಿಜೈಸೆ ತಿಲ್ ಮೆ ತೇಲ್ ಹೈ, ಜ್ಯೋ ಚಕ್ ಮಕ್ಮೆ ಆಗ್/ತೇರಾ ಸಾಯೀ ತುಝ್ ಮೆ ತೂ ಜಾಗ್ ಸಕೇತೋ ಜಾಗ್//ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣಿ ಇರುವಂತೆ, ಚಕಮಕಿಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುವಂತೆ, ನಿನ್ನದೇ...

1 month ago
Reply
RE: Word Of The Day!

Word Play! ಪದಗಳ ಆಟದಮುಂದುವರಿಕೆ.ಎರಡಕ್ಷರದ ಪದದ ಆಟ.ಎರಡಕ್ಷರದ ಪದ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ:ಪದಃ 'ಯಮ'ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾಮಾಡಿದರೆ 'ಮಯ'ಪ್ರಶ್ನೆ:* ಜವರಾಯ** ಪುರ...

2 months ago
Topic
Topic
Reply
RE: Amaravaani ಅಮರವಾಣಿ

ಅಮರವಾಣಿಮಾಟೀ ಕಹೈ ಕುಂಹಾರ ಸೂ, ಕ್ಯಾ ತೂ ರೋಂಧೆಮೋಹಿ/ಇಕ ದಿನಾ ಐಸಾ ಆಯೆಗಾ, ಮೈ ರೋಧೋಂಗಿ ತೋಹಿ//ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನಿಗೆಹೇಳಿತು, ನೀನೇಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೀಯಯೆ.ಮುಂದೊಂದು ಅಂ...

2 months ago
Reply
RE: New Books Added

Some more books have been added to Anyone can access them without any cost. Please check them out. If you need materials on partic...

2 months ago
Topic
Reply
RE: Puzzles and Riddles in Kannada

೧೧ ಪರಶು : ಪಶು೧೨ ಲಲಿತಾ : ಲತಾ೧೩ ನಾಲ್ಕಾರು : ನಾರು೧೪ ಶುನಕ : ಶುಕ೧೫ ೧೬ ಸರತಿ : ಸತಿ೧೭ ಗರಡಿ : ಗಡಿ೧೮ ಸದರಿ : ಸರಿ೧೯ ಕುಚೇಲ : ಕುಲ೨೦ ಸುಪಾರಿ : ಸುರಿ

3 months ago
Reply
RE: Puzzles and Riddles in Kannada

Answers: ೧ ಮಯೂರ :ಮರಸ೨ ಆರೈಕೆ : ಆಕೆ೩ ಸಂಗೀತ : ಸಂತ೪೫ ನಗರಯ : ನರ೬ ನಗಾರಿ : ವಯ್ರ್೭ ಹರಣ : ಹಣ೮ ಮರಣ : ಮಣ೯ ಭಾರ್ಗವ : ಭಾರ೧೦ ಮಾನವ : ಮಾವ

3 months ago
Reply
RE: Puzzles and Riddles in Kannada

ಮೂರಕ್ಷರ- ಎರಡಕ್ಷರಪದಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ ಇದು.ಮೂರಕ್ಷರ ಪದದಲ್ಲಿಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಕ್ಷರತೆಗೆದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಬರುವಂತ ಆಟ ಇದಾಗಿದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆಃ"ಕುಶಲ" ಪದ.ಕುಶಲ ದಲ್ಲಿಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಷರ ಶ...

3 months ago
Page 1 / 12