Language Community

Telugu Conversation...
 
Notifications
Clear all

Telugu Conversations

(@chat-askrangoo-com)
Admin Admin
Joined: 1 year ago
Posts: 174
Topic starter  

We will share simple conversations in Telugu with pronunciation help for those who are learners of the language. You can share your own conversations too. If you have any doubts post a comment below.

 

మనం ఎందుకు అలా చేయాలి?
மனம் எந்துகு அலா சேயாலி?

 

కొడుకు: అమ్మా, మనం పాఠశాలకు ఎందుకు వెళ్తాము?
கொடுகு: அம்மா மனம் பாடஷாலகு எந்துகு வெள்தாமு?

తల్లి: చదువుకొనుట కొరకు.
தல்லி: சதுவுகோனுட கொரகு.

కొడుకు: మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి?
கொடுகு: மனம் எந்துகு சதுவுகோவாலி?

తల్లి: జ్ఞానం పొందడానికి.
தல்லி: ஜ்னானம் பொந்தடானிகி.

కొడుకు: మనం జ్ఞానాన్ని ఎందుకు పొందాలి?
கொடுகு: மனம் ஜ்னானான்னி எந்துகு பொந்தாலி?

 

Continue reading at https://coursesuseek.com/mother-son-talk


   
Quote
(@chat-askrangoo-com)
Admin Admin
Joined: 1 year ago
Posts: 174
Topic starter  

This is a conversation between a father and mother about sending their son to a nearby city for higher studies. 

 

Father: మన  అబ్బాయి పై చదువులు కోసం చెన్నై వెళ్లాలనుకుంటున్నాడు.

Mana  abbāyi pai caduvulu kōsaṁ chennai veḷlālanukuṇṭunnāḍu.

our son wants to go to Chennai for further studies.

 

Mother: అయ్యో ఎందుకు?  వాడు చెన్నై ఎందుకు వెళ్లాలి?  ఇక్కడ ఎందుకు చదువుకోలేడు?

Ayyō enduku? Vaadu chennai enduku veḷlāli? ikkaḍa enduku caduvukōlēḍu?

oh why? Why should he go to Chennai? Why can't he study here?

 

Father: చెన్నైలో మంచి కళాశాలలు ఉన్నాయి.  బాగా చదివితే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది.

Chennailō man̄ci kaḷāśālalu unnāyi. Bāgā cadivitē man̄ci udyōgaṁ vastundi.

There are better colleges in Chennai. If he studies well he will get a good job.

 

Mother: మనకు ఇక్కడ కూడా మంచి కళాశాలలు ఉన్నాయి, కదా?  చెన్నైలో సొంతంగా ఎలా  నిర్వహిస్తాడు?

Manaku ikkaḍa kūḍā man̄ci kaḷāśālalu unnāyi, kadā? Cennailō sontaṅgā elā nirvahistāḍu?

We do have good colleges here too, don't we? How will he manage on his own in Chennai?

 

Father: ఇక్కడ మీరు వాడి కోసం ప్రతిదీ చేస్తారు.  చెన్నైలో ఉంటే స్వతంత్రుడవుతాడు.

Ikkaḍa mīru vadi kōsaṁ pratidī cēstāru. Chennailō uṇṭē svatantruḍavutāḍu.

Here you do everything for him. If he stays in Chennai he will become independent.

 

Mother: చెన్నైలో ఎక్కడ బస చేస్తాడు?

Chennailō ekkaḍa basa cēstādu?

Where will he stay in Chennai?

 

Father: వాడు హాస్టల్‌లో ఉండగలడు.  ఈ కళాశాలలో హాస్టల్ కూడా ఉంది.

Vadu hāsṭal‌lō uṇḍagalaḍu. Ī kaḷāśālalō hāsṭal kūḍā undi.

He can stay in a hostel. This college also has a hostel.

 

Mother: హాస్టల్లో ఉంటే అన్ని పనులు తానే చేయాల్సి ఉంటుంది.  చదువుకు సమయం ఎలా దొరుకుతుంది? 

Hāsṭallō uṇṭē anni panulu tānē cēyālsi uṇṭundi. Caduvuku samayaṁ elā dorukutundi.

If he stays in the hostel he will have to do all the work himself. How will he find time to study?

 

Father: మీరు చాలా ఆందోళన చెందుతారు.  వాడు తన పనిని చేయడం నేర్చుకుంటాడు మరియు చదువుకోవడానికి కూడా సమయం దొరుకుతుంది.  వాడు  పెరిగాడు మరియు తనను తాను చూసుకుంటాడు.

Mīru cālā āndōḷana cendutāru. Vadu tana panini cēyaḍaṁ nērcukuṇṭāḍu mariyu caduvukōvaḍāniki kūḍā samayaṁ dorukutundi. Vadu perigāḍu mariyu tananu tānu cūsukuṇṭāḍu.

You worry too much. He will learn to do his work and also find time to study. He has grown up and can take care of himself.

 

Mother: పండుగలు మరియు అన్ని గురించి ఏమిటి?  వాడు  లేకుండా మనం ఎలా జరుపుకోగలం?

Paṇḍugalu mariyu anni gurin̄ci ēmiṭi? Vadu lēkuṇḍā manaṁ elā jarupukōgalaṁ?

What about festivals and all? How can we celebrate without him?

 

Father: చెన్నై చాలా దూరం కాదు.  సెలవుల్లో ఇక్కడికి వస్తుంటాడు.  మనకు ఏది కావాలంటే అది జరుపుకోవచ్చు.

Chennai cālā dūraṁ kādu. Selavullō ikkaḍiki vastuṇṭāḍu. Manaku ēdi kāvālaṇṭē adi jarupukōvaccu.

Chennai is not too far. During holidays he will come here. We can celebrate whatever we want.

 

Mother: దీని గురించి నాకు అస్సలు బాగోలేదు.  వాడు లేకుండా నాకు ఇక్కడ ఉండటం ఇష్టం లేదు.  బహుశా మనం కూడా చెన్నైకి మారవచ్చు.

Dīni gurin̄ci nāku as'salu bāgōlēdu. Vadu lēkuṇḍā nāku ikkaḍa uṇḍaṭaṁ iṣṭaṁ lēdu. Bahuśā manaṁ kūḍā cennaiki māravaccu.

I don't feel good about this at all. I don't want to be here without him. Maybe we can also shift to Chennai.

 

Father: మనం ఎలా చేయగలం?  నా ఉద్యోగం మరియు మీ ఉద్యోగం గురించి ఏమిటి?

Manaṁ elā cēyagalaṁ? Nā udyōgaṁ mariyu mī udyōgaṁ gurin̄ci ēmiṭi?

How can we do that? What about my job and your job?

 

Mother: నేను ఇక్కడి కళాశాలలు గురించి కనుక్కుని వాడి ఆసక్తికి సరిపోయేదాన్ని కనుగొంటాను.  ఇక్కడ చాలా మంచి కళాశాలలు కూడా ఉన్నాయని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను.

Nēnu ikkaḍi kalashaalalu gurin̄ci kanukkuni vadi āsaktiki saripōyēdānni kanugoṇṭānu. Ikkaḍa cālā man̄ci kaḷāśālalu kūḍā unnāyani nēnu khaccitaṅgā anukuṇṭunnānu.

I will find out about the colleges here and find one that fits with his interest. I am sure there are lots of good colleges here too.

 

Father: సరే కనుక్కో.  ఈ చెన్నై కళాశాల అంత మంచి ఒకటి దొరికితే చెన్నైకి పంపము.

Sarē kanukkō. Ī Chennai kalashala anta man̄ci okaṭi dorikitē cennaiki pampamu.

ok find out. If you find one that is as good as this Chennai college we will not send him to Chennai.

 

Mother: బాగుంది, నేను ఖచ్చితంగా ఒకదాన్ని కనుగొంటాను.  నేను మనమ అందరం  కలిసి ఉండాలనుకుంటున్నాను.

Bāgundi, nēnu khaccitaṅgā okadānni kanugoṇṭānu. Nēnu manamu andaram  kalisi un̄dālanukuṇṭunnānu.

Good, I will surely find one. I want to keep the family together.

 

Father: అంతా మంచి జరుగుగాక!  మీరు మంచి కళాశాలని  కనుగొంటారని ఆశిస్తున్నాను.  నాకు కూడా  వాడిని మన నుండి పంపడం ఇష్టం లేదు.

Antā man̄ci jarugugāka! Mīru man̄ci kalashalani  kanugoṇṭārani āśistunnānu. Naku kūḍā vadini mana  nuṇḍi pampaḍaṁ iṣṭaṁ lēdu.

All the best! Hope you find a good one. I also don't want to send him away from us.

 


   
ReplyQuote
(@chat-askrangoo-com)
Admin Admin
Joined: 1 year ago
Posts: 174
Topic starter  

A conversation at the hospital. Post a comment here or discuss in the WhatsApp class.

 

కవిత: నా స్నేహితురాలు ఇక్కడ చేరింది.  ఆమె పేరు మహిత.  దయచేసి ఆమె గది నంబర్ చెప్పగలరా?

 

 రిసెప్షనిస్ట్: ఆమె ఏదైనా శస్త్రచికిత్స కోసం చేరార?

 

 కవిత: లేదు ఆమె ఊపిరితిత్తుల సమస్య కోసం చేరింది.

 

 R: సరే. ఆమె వార్డ్ నంబర్ ఐదు గది నంబర్ ఆరులో ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను.

 

 K: ఇది మొదటి అంతస్తులో ఉందా?

 

 R: ఇక్కడే ఉంది.  ఈ కారిడార్ చివర నేరుగా వెళ్లి కుడివైపు తిరగండి.

 

 K: చాలా ధన్యవాదాలు.

 

 కవిత మహితను కలుసుకుంది.

 

 K: మహిత ఏమైంది?  నువ్వు ఆసుపత్రిలొ చేరిన సంగతి విని విభ్రాంతికి గురి అయ్యాను.

 

 M: నిన్న అకస్మాత్తుగా నాకు కొంత శ్వాస సమస్య వచ్చింది.  వారు నన్ను పరీక్ష చేసి, నా ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతిన్నాయని చెప్పారు.

 

 K: అయ్యో పాపం అలాగా? నాకు చాలా భాదగా ఉంది.

 

 మ: ఇప్పుడు వారు మరికొన్ని పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

 

 K: మీ నివేదికలు సాధారణమైనవిగా ఉంటాయని / మారుతాయని ఆశిస్తున్నాను.  నేను మీకు ఎలా సహాయం చేయగలనో నాకు తెలియజేయండి.  మీకు కావాలంటే నేను మీతో ఇక్కడే ఉంటాను లేదా మీకు కావాల్సినవన్నీ ఇంటి నుంచి తెచ్చిపెడతాను.

 

 మ: ఇప్పుడు నా భర్త మరియు కోడలు సహాయం చేస్తున్నారు.  నాకు ఏదైనా అవసరమైతే నేను మీకు తెలియజేస్తాను.

 

 K: తప్పకుండా తెలియజేయండి.  నాకు కాల్ చేయడానికి సంకోచించకండి. మీరు  ధైర్యంగా ఉండండి. మహిత త్వరగా కోలుకోండి.  మిమ్మల్ని త్వరగా ఇంటికి పంపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

 

 M: ధన్యవాదాలు.  నేను కూడా దేవుడు దయవల్ల వీలైనంత త్వరగా ఇంటికి వెళ్లాలనుకుంటున్నాను.

 

Kavita: Nā snēhiturālu ikkaḍa cērindi. Āme pēru mahita. Dayacēsi āme gadi nambar ceppagalarā?

 

Risepṣanisṭ: Āme ēdainā śastracikitsa kōsaṁ cherara?

 

Kavita: Lēdu āme ūpiritittula samasya kosam cherindi.

 

R: Sarē. āme vārḍ nambar aidu gadi nambar arulō undani nēnu anukuṇṭunnānu.

 

K: Idi modaṭi antastulō undā?

 

R: Ikkaḍe undi. Ī kāriḍār civara nērugā veḷli kuḍivaipu tiragaṇḍi.

 

K: Cālā dhan'yavādālu.

 

Kavita mahitanu kalusukundi.

 

K: Mahita ēmaindi? Nuvvu Āsupatrilo cērina saṅgati vini vibhrantiki guri ayyaanu.

 

M: Ninna akasmāttugā nāku konta śvāsa samasya vaccindi. Vāru nannu parīkṣa cēsi, nā ūpiritittulu debbatinnāyani ceppāru.

 

K: Ayyō paapam alaagaa? Naaku chaala badakaa undi.

 

Ma: Ippuḍu vāru marikonni parīkṣalu nirvahistunnāru.

 

K: Mī nivēdikalu sādhāraṇamainavigā untaayani / maarutaayani āśistunnānu. Nēnu mīku elā sahāyaṁ cēyagalanō nāku teliyajēyaṇḍi. Mīku kāvālaṇṭē nēnu mītō ikkaḍē uṇṭānu lēdā mīku kāvālsinavannī iṇṭi nun̄ci teccipeḍatānu.

 

Ma: Ippuḍu nā bharta mariyu kōḍalu sahāyaṁ cēstunnāru. Nāku ēdainā avasaramaitē nēnu mīku teliyajēstānu.

 

K: Tappakuṇḍā teliyajēyaṇḍi. Nāku kāl cēyaḍāniki saṅkōcin̄cakaṇḍi. Mahita tvaragā kōlukōṇḍi. Meeru dhairyamga undandi. Mim'malni tvaragā iṇṭiki pampistārani āśistunnānu.

 

M: Dhan'yavādālu. Nēnu kūḍā devudu dayavalla vīlainanta tvaragā iṇṭiki veḷlālanukuṇṭunnānu.


   
ReplyQuote
Share: