Language Community

విమాన ప్రయాణం Fligh...
 
Notifications
Clear all

విమాన ప్రయాణం Flight journey

(@a-gayatri-rao)
Eminent Member
Joined: 11 months ago
Posts: 17
Topic starter  

 విమాన ప్రయాణం

Flight journey

Detailed procedures

For reading practice text 

 

  1. ఒక నెల రోజుల ముందుగా ఆనంద్ కి వెళ్ళాలి అని నిర్ణఇంచుకొని, ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నాము.

ఆ విధంగా ఇంటర్నెట్ లో మాకు కావలసిన తేదిలకి ఏ ఏర్ లైన్స్ లో తక్కువ ధరకి సీట్ లు దొరుకుతాయో వెతికాము. ఆ తరువాత ఆ  ఏర్ లైన్స్ లో మాకు కిటికీ పక్కన సీట్ ఉందా లేదా చూసుకొన్నాము. మాకు కిటికీ పక్కన సీట్ లభ్యం లో ఉంది, వెంటనే ఆన్లైన్ లో డబ్బులు కట్టాం. అప్పుడు మా సీట్ లు నిర్ధారణ అయింది.

 

  1. మేము మా ప్రయాణం కు ఒక వారం రోజుల ముందుగానే ఏమీ బట్టలు, వస్తువులు కావాలి లేక తీసుకుని వెళ్ళాలో, ఒక ఏర్ బాగ్ లో లేక సూట్కేస్ లో సర్దు కోవడం మొదలు పెట్టాను.

 

  1. మేము మా ప్రయాణం కి ముందు రోజు ఆన్లైన్ లో మేము వెళ్ళే ఏర్ లైన్స్ వాళ్ళ సిస్టం లో ఆన్లైన్ చెక్ ఇన్ చేసాము. అప్పుడు మా ఈమైల్ కి మా బోర్డింగ్ పాస్ వచ్చింది లేక మా ప్రింటర్ లో ముద్రించు కొన్నాము.

 

  1. ఏర్ లైన్స్ వాళ్ళు నిర్దేశించిన సమయానికి, ఒకవేళ, కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల విమానాశ్రాయానికి చేరుకోలేక పోతే మనల్ని విమానం లో ప్రయాణం చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వరు, ఆ సమయం లో అక్కడ అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి.

అందుకనే ఇటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అంటే, 

ముందుగా ఆన్లైన్ చెక్ ఇన్ చేసుకోoటే చాలా ప్రయోజనము లేక సౌకర్యం గా ఉంటుంది.

5. సాధారణం గా స్వదేశీ ప్రయాణం కి రెండు గంటలు ముందు గా లేక విదేశీ ప్రయాణం కి ఆ ఆ ఏర్ లైన్స్ బట్టి మూడు లేక నాలుగు గంటలు ముందు గా విమానాశ్రాయము లోని ఆ ఏర్ లైన్స్ చెక్ ఇన్ కౌంటర్ దగ్గిర మనము ఉండాలి.

 

అదే ఆన్లైన్ చెక్ ఇన్ చేసుకొంటే మనము కొంత సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.

 

6. ఆ తరువాత మేము మాకు కావలసిన లేక తీసుకెళ్లాలిసినవి అన్ని సర్దేసుకాన్నం. 

7. మేము మా ప్రయాణంకి బయలు దేరాము, అనుకొన్న సమయానికి విమానాశ్రయానికి చేరుకొన్నాము.

8. సామానులు పెట్టుకొనే ట్రాలీ తీసుకొని అందులో మా సామానులు పెట్టుకున్నాము.

 

9. లోపలికి వెళ్ళే ముందు

రక్షక సిబ్బంది మా యొక్క ఏర్ లైన్స్ టిక్సెట్ లేక బోర్డింగ్ పాస్ మరియు వ్యక్తిగత ఆధారిత సంబధిత పత్రం లేక ఐడి చూపించాము. అప్పుడు మా యొక్క

వివరాలు పరిశీలించాక , వాళ్ళు మేమే ప్రయాణికులు అని దృవికరించు కొన్నాక, మమ్మలిని లోపలికి వెళ్ళు అని చెప్పారు.

10. అప్పుడు మేము సంబంధిత ఏర్ లైన్స్ చెక్ ఇన్ కౌంటర్ సంఖ్య చూసుకొని, ఆ విధంగా అక్కడికి చేరుకొని  క్యూలో నిలబడ్డాం.  

మా వంతు వచ్చాక కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం.

ఏర్ లైన్స్ సిబ్బంది మా యొక్క బోర్డింగ్ పాస్ మరియు వ్యక్తిగత ఆధారిత సంబధిత పత్రం లేక ఐడి కార్డ్ ఇమ్మన్నారు.మేము అవి ఇచ్చాము.

వారు ఆ ఏర్ లైన్స్ సిస్టంలో చూశాక, సరే మీ సూట్కేస్ లు సామానులు బరువు తూచే యంత్రం మీద పెట్టాలి అని అన్నారు.

మేము ఆ విధంగా మా సూటకేసు మొదలు అయినవి దాని పైన పెట్టాము.

మా సామానులు బరువు చూశాక, ఏర్ లైన్స్ వాళ్ళు నిర్దేశించిన బరువు లోపలే ఉన్నాయి కాబట్టి,

మా సూటకేస్ లకి సంబంధిత టాగ్ అతికించకా, వాటి కౌంటర్ ఫాయిల్ నీ మా బోర్డింగ్ పాస్ వెనకాల అతికించారు.

మాకు ఏర్ లైన్స్ సిస్టమ్ ద్వారా ముద్రించ బడిన బోర్డింగ్ పాస్ ఇచ్చి బోర్డింగ్ గేట్ ఇరవై రెండు (22) దగ్గరికి వెళ్లి నిరీక్షించండి అని చెప్పారు.

11. ఒక వేళ కనుక మా సామానులు నిర్దేశించిన బరువు కి మించి లేక అధికం గా ఉంటే, అప్పుడు ఆ సిబ్బంది మాకు ఇంకో స్లీప్ ఇచ్చి, అదనపు సొమ్ము చెల్లించే కౌంటర్ లో సొమ్ము కట్టి రమ్మంటారు. అంత వరకు మన బోర్డింగ్ పాస్ లు వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకొంటారు.

మనము ఆ కౌంటర్ దగ్గిరకి వెళ్లి, చెల్లించాల్సిన సొమ్ము చెల్లించకా, సొమ్ము మనము జమ చేసినట్టుగా ఒక రిసీప్ట్ ఇచ్చారు.

ఆ రిసీప్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆ చెక్ ఇన్ కౌంటర్ లో వెళ్లి ఇచ్చాము. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ రిసీప్ట్ నీ మన బోర్డింగ్ పాస్ కి వెనకాల అతికించి ఫలానా బోర్డింగ్ గేట్ దగ్గరకి వెళ్ళండి అని చెప్పారు.

12. మేము రక్షక సిబ్బంది తనిఖీ చేసే స్థలం లేక ప్రాంతం లోకి వెళ్ళాము. 

13. లోపలికి వెళ్ళే ముందే రక్షక సిబ్బంది మా యొక్క బోర్డింగ్ పాస్ లు తనిఖీ చేశాక లోపలికి వెళ్ళు అన్నారు.

14. అప్పుడు మా సామానులు పెట్టి అవి తనిఖీ చేయడానికి అని ఒక ట్రేలో   మా దగ్గిర ఉన్న పర్సు, హ్యాండ్ బ్యాగ్, బెల్ట్, చేతి గడయారం, మొబైల్ ఫోన్లు, కొన్ని సార్లు మేము వేసుకొన్న బూట్లు కూడా ఆ ట్రేలో  పెట్టాలి. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న రక్షక సిబ్బంది ఆ ట్రేలో  నీ ఆ స్కానింగ్ యంత్రం లోకి తోస్తారు. ఆ తరువాత మెటల్ డిటెక్టర్ ఉన్న చోట క్యూలో నుంచో వాలి. మా వంతు వచ్చాక అవతలి వైపు ఉన్న రక్షక సిబ్బంది రమ్మనమని చెప్తారు లేక సైగ చేసారు.

 

15. మనము ఆ మెటల్ డిటెక్టర్ లో నించి నడిచి అవతలి వైపు కి వెల్లకా, కొంచమ్ ఎత్తు గా ఉన్న చెక్క బల్ల మీద నుంచో మన్నారు.

ఒకవేళ కనుక మేము ఆ మెటల్ డిటెక్టర్ ద్వారా దాటుతోంటే బీప్ బీప్ వచ్చి ఉంటే మమ్మలిని వెనక్కి వెళ్ళి మన్నారు. అప్పుడు ఇంకా ఏమైనా మా వంటి మీద మరచి పోయిన వస్తువులు ఉంటే కనుక అవి తీసి మళ్ళీ ఆ ట్రే లో పెట్టాక, మళ్ళీ క్యూ లో నిలబడ్డాం. ఈ సారి ఆ మెటల్ డిటెక్టర్ దాటాక మళ్ళీ శబ్దం ఏమీ రాలేదు. 

16. ఎత్తు గా ఉన్న చెక్క బల్ల మీద నుంచున్నకా

రక్షక సిబ్బంది మా శరీరంను మళ్ళీ ఇంకో మెటల్ డిటెక్టర్ తో తనిఖీ చేశారు. మా వంటి మీద ఏమీ లేవు అని తెలిసాక మా బోర్డింగ్ పాస్ ఇమ్మన్నారు. నేను ఇచ్చాక దాని మీద సెక్యూరిటీ చెకెడ్ అని ముద్ర వేసి ఇచ్చారు.

17. స్త్రీలకి సంబందించిన రక్షక సిబ్బంది వాళ్ళు, వీళ్లని ఒక క్యాబిన్ లోకి ఒకళ్ళ తరువాత ఒకళ్ళని రమ్మంటారు. 

అప్పుడు వీళ్లని కూడా మెటల్ డిటెక్టర్ ద్వారా తనిఖీ చేశాక, వాళ్ళ బోర్డింగ్ పాస్ లో సెక్యూరిటీ చేకెడ్ అని ముద్ర వేసి ముందుకి వెళ్ళ మంటారు.

 

18. ఇంక ఆ తరువాత స్కానింగ్ యంత్రం ద్వారా మనం ట్రే లో పెట్టిన సామానులు తీసుకోవాలి.

 

19. ఒక వేళ మనం ట్రే లో పెట్టిన సామానులు లో, రక్షక సిబ్బంది కి ఏమైనా అనుమానం వస్తే మన ట్రే లో పెట్టిన సామానులు అన్నీ తీసి చూపించమాంటారు. 

 

అప్పుడు మన బాగ్ తెరిచి ప్రతీ ఒక్క వస్తువు    బయిటికి తీసి చూపించాలి. వాళ్లకి అనుమాన నివృత్తికి మనల్ని, ఆ వస్తువులు ఏమిటి అని అడిగి, వాల్లకి, అనుమాన నివృత్తి అయ్యాక, సరేఇంక మీరు వెళ్లచ్చు అని చెపుతారు. ఒక వేళ మన దగ్గిర ఏమైనా నిషిద్ధ మైన వస్తువులు ఉండి ఉంటే కనుక, అటువంటివి విమానం లోపలికి తీసుకు వెళ్ళాడానికి అనుమతి లేదు, కాబట్టి వాటిని చెత్త బుట్టలో పడేస్తారు.

20. ఇంక మనము లిఫ్ట్ లేక ఎస్కాలేటర్ ద్వారా మనకి చెప్పిన బోర్డింగ్ గేట్ దగ్గరకి వెళ్లి నిరీక్షిస్స్తాము.

21. మనం రన్ వే మీద, ఏమయినా కొన్ని విమానులు ఎగరడం లేక దిగడం లాంటి వి, వాటి మధ్య కొంత సమయం బేధం కూడా చూస్తాం.

అలాగే అల్పహరం తినాలి లేక తేనీరు లాంటివి తాగలన్నా, అక్కడ ఉన్న అల్పహరంశాల కి వెళ్లి కావలసినవి తినడం లేక తాగడం చేస్తాం.

22. మన విమానం బయలు దేరే సమయానికి దాదాపు ఒక నలబై అయిదు (45)నిముషాలు ముందుగా, ఎయిర్ లైన్స్ సిబ్బంది, ఒక ప్రకటన చేస్తారు.

ప్రయాణిుకులు నీ విమానం లోపలికి వెళ్లడానికి క్యూ లో నిలబడాలి అని చెపుతారు. అప్పుడు మన వంతు వచ్చాక, మన బోర్డింగ్ పాస్ నీ వాళ్ళ సిస్టమ్ లో తనిఖీ చేశాక ముందుకి వెళ్ళ మంటారు.

23. ఆ విధంగా మనం విమానం లోపలికి వెళతాం. విమానం లో ఉన్న ఎయిర్ హోస్టెస్ సిబ్బంది మనకి స్వాగతం పలికి, మన బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకొని మనసీట్ దగ్గిర కి తీసుకెళతారు. 

అప్పుడు కొంచం బరువు గా బాగులు ఉంటే వాటిని పైన ఉన్న క్యాబిన్ లో పెడతాం. మనకు కేటాయించిన సీట్ లో కి వెళ్ళి కూరుచుంటాం. 

మనల్ని సీట్ బెల్ట్ వేసుకొని లేక పెట్టుకొని కూర్చువాలి అని చెపుతారు.

 

24. కొంత సేపటి తర్వాత రావలసిన ప్రయాణికులు అందరూ కూర్చున్నక, సిబ్బంది, విమాన ప్రయాణం మధ్యలో ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే, మనం తీసుకోవాల్సిన తగు జాగ్రత్తలు గురుంచి  సంజ్ఞ లు ద్వారా చేసి చూపించి మనకి చెపుతారు.

 

25. విమానం నిర్ణీత సమయంకి మెల్లగా                బయలుదేరి రన్ వే కి చేరి ఆగుతుంది. ఈ లోపల ఏర్ లైన్స్ సిబ్బంది అందరూ ప్రయాణికులు సీటు  బెల్ట్ పెట్టుకున్నారా లేదా, కూర్చున్న కుర్చీ తిన్నగా ఉందా లేదా అని తనిఖీ చేస్తారు.

ఏటిసి నుంచి క్లియరెన్స్ రాగానే కెప్టెన్ విమానంను అన్నీ పద్దతులు ను పాటించక, గాలిలోకి ఎగురుతుంది.

 

26. విమానం ఒక ఎత్తులోకి చేరుకోన్నాక, మన ప్రయాణం యొక్క గమ్యం చేరుకొనే సమయం నీ బట్టి మనకి కొంచే ఫలహారం మరియు తేనీరు వంటి వి ఇస్తారు.

 

27. ఇంక విమానం గమ్యస్థానం చేరుకోవడానికి సుమారుగా 20 ని. నుంచి అలాగా మళ్ళీ ప్రయాణికులు సీటు  బెల్ట్ పెట్టుకోమని ప్రకటిస్తారు. అప్పుడు విమానం మెళ్ళ  మెళ్ళ గా ఆ యెత్తు నుంచి కిందకి రావడం కెప్టెన్ మొదలు పెడతారు.

28. కెప్టెన్ నిర్ణీత సమయం కి సురక్షితంగా విమానం రన్ వే మీద దింపుతారు.

29. ఇంక విమానం వచ్చి పార్కింగ్ బే దగ్గిర ఆపుతారు. 

ఎవరి కి వాళ్ళు ఇతరు లకి ఇబ్బంది కలుగ కుండా క్యాబిన్ బ్యాగేజ్ లాకర్ నుంచి తమ సామానులు తీసుకొంటారు.

 

30. ఇంక గ్రౌండ్ సిబ్బంది వచ్చి విమానం తలుపు తీయమని సైగ చేస్తే విమానం సిబ్బంది ఒకరు ఆ తలుపు నీ తెరుస్తారు.

 

31. ఒకరి తరువాత ఒకరు బైటకి వెళతారు.

మనం మన సామానులు చెక్ ఇన్ చేసాము కదా, మన విమానం నంబర్ ఉన్న  సామానులు తీసుకు వచ్చే ఆ కన్వేఏర్ బెల్ట్ దగ్గిర, ఆ స్థలం లో ఉన్న ట్రాలీ  నీ తీసుకొని నిలబడతాం. .

 

32. మన సామానులు రాగానే  ట్రాలీ లో పెట్టి ఇంక టెర్మినల్ బయిటికి వెళ్తాం.

అదండీ మన యొక్క విమాన ప్రయాణం గురించి

కొన్ని ముఖ్య విషయాలు చర్చిచాం అని అనుకుంటున్నాను అండి.

మీకు ఈ వివరణ నచ్చిందా

 

 

1.  ஒக நெல ரோஜுல முந்துகா  ஆனந்த கி வெள்ளாலி  அனி  நிர்ண இஞ்சு கொனி, ஒக பரணாலிக வேஸுகுன்னாமு.  ஆ விதம்கா  இன்டர்நெட் லோ மாகு காவல சின தேதில கி ஏ ஏர்லைன்ஸ்லோ தக்குவ தரகி சீட் லு தொருகுதாயோ  வெதி காமு.  ஆ தருவாத ஆ ஏர்லைன்ஸ் லோ மாகு கிடி கீ  பக்கன சீட் உன் தா லேதா  சுஸுகுன்னாமு.  மாகு கிடிகி பக்கன  சீட் ல பயம் லோ உந்தி, வெண்டனே ஆன்லைன் லோ டப்புலு கட்டாம். அப்புடு மா சீட் லு நிர்தரண அயிந்தி.

 

★2.  மேமு  மா ப்ரயாணம் கு ஒக வாரம் ரோஜுல முந்துகானே ஏமி பட்டலு, வஸ்துவுலு காவலி லேக தீசு குனி வெள்ளாலோ  , ஒக ஏர்பாக்லோ லேக சூட்கேஸ் லோ சர்து கோவடம் மொதலு பெட்டானு.

 

★3.  மேமு மா  ப்ரயாணம் கி முந்து ரோஜு ஆன்லைன் லோ மே மு வெள்ளே ஏர்லைன்ஸ் வாள்ள சிஸ்டம் லோ ஆன்லைன் செக்இன் சேஸாமு.   அப்புடு மா  இ மைல் கி மா போர்டிங்க் பாஸ் வச்சிந்தி லேகா மா ப்ரின்டர் லோ முத்ரின்சு கொன்னாமு

 

★4.  ஏர்லைஸ் வாள்லு நிர்தேஸின்சின . சமயானி கி, ஒக வேள , கொன்னி அனி வார்ய காரணால வல்ல விமானாஸ்ராயானி கி சேரு கோலேக போதே மனல்னி விமானம் லோ ப்ரயாணம் சேயடானி கி  அனுமதி இவ்வரு, ஆ சமயம் லோ அக்கட அப்புடு உன்ன பரிஸ்திதினி பட்டி.  அந்துகனே  இடுவன்டி பரிஸ்திதி ராகுன்டா உண்டாலி அன்டே, முந்துகா  ஆன்லைன் செக்இன் சேஸ் கோன்டே காலா ப்ரயோஜனமு லேக செளகாயம் கா உண்டுன் தி.

 

★5.  சாதாரணம் கா ஸ்வதேஸி ப்ரயாணம் கி ரெண்டு கண்டலு முந்து கா லேக விதேசீ ப்ரயாணம் கி ஆ ஆ ஏர்லைன்ஸ் பட்டி மூடு லேக நாலு கு கண்டலு முந்து கா விமானாஸ்ராயமு லோனி ஆ ஏர்லைன்ஸ் செக்கின் கெளன்டர் தக்கர மனமு உன்டாலி.  அதே ஆன்லைன் செக இன் சேஸுகொண்டே  மனமு கொந்த சமயான்னி ஆதா சேஸு கோவச்சு

 

5. Sādhāraṇaṁ gā svadēśī prayāṇaṁ ki reṇḍu gaṇṭalu mundu gā lēka vidēśī prayāṇaṁ ki ā ā ēr lains baṭṭi mūḍu lēka nālugu gaṇṭalu mundu gā vimānāśrāyamu lōni ā ēr lains cek in kauṇṭar daggira manamu uṇḍāli.

Adē ānlain cek in cēsukoṇṭē manamu konta samayānni ādā cēsukōvaccu.

 

Generally, we should be at the airline check-in counter in the airport two hours before the domestic journey or three or four hours before the international journey depending on the airline.

We can save some time if we check in online.

 

சாதாரணம் கா ஸ்வதேஸி ப்ரயாணம் கி ரெண்டு கண்டலு முந்து கா லேக விதேசீ ப்ரயாணம் கி ஆ ஆ ஏர்லைன்ஸ் பட்டி மூடு லேக நாலு கு கண்டலு முந்து கா விமானாஸ்ராயமு லோனி ஆ ஏர்லைன்ஸ் செக்கின் கெளன்டர் தக்கர மனமு உன்டாலி.  அதே ஆன்லைன் செக இன் சேஸுகொண்டே  மனமு கொந்த சமயான்னி ஆதா சேஸு கோவச்சு

6. ஆ தருவாத மேமு மாகு காவலஸின லேக தீஸுகெள்லாலிஸினவி  அன்னி சர்தேஸுகான்னம்.

 

★ 7.  மேமு மா  ப்ரயாணம்கி பயலு தேராமு, அணுகொன்ன சமயானி கி விமானஸ் ரயானி கி சேருகொன்னாமு.

 

Mēmu mā prayāṇaṅki bayalu dērāmu, anukonna samayāniki vimānāśrayāniki cērukonnāmu

 

We set off on our journey and reached the airport on time.

 

★8.  சாமானுலு பெட்டுகொனே ட்ராலீ தீஸு கொனி அந்து லோ  மா சாமானுலு பெட்டு குன்னா மு. 

Sāmānulu peṭṭukonē ṭrālī tīsukoni andulō mā sāmānulu peṭṭukunnām

We took a luggage trolley and put our luggage in it

 

★9.  லோபலி கி வெள்ளே முந்து ரக்ஷ்க சிப்பந்தி மா யொக்க  ஏர்லைன்ஸ் டிக்கெட் லேக போர்டிங் பாஸ் மரியு வ்யக்திகத ஆதாரித சம்பதித பத்ரம் லேக ஐடி சூபிஞ்சாமு.  அப்புடு மா யொக்க விவராலு பரிசீலிஞ்சாக, வால்லு மேமே ப்ரயாணிகுலு அணி த்ருவிகரிஞ்சு கொன்னாக, மம்மலினி லோபலிகி வெள்ளு அணி செய்வாரு.

 

Lōpaliki veḷḷē mundu rakṣaka sibbandi mā yokka ēr lains ṭikseṭ lēka bōrḍiṅg pās mariyu vyaktigata ādhārita sambadhita patraṁ lēka aiḍi cūpin̄cāmu. Appuḍu mā yokka vivarālu pariśīlin̄cāka, vāḷḷu mēmē prayāṇikulu ani dr̥vikarin̄cu konnāka, mam'malini lōpaliki veḷḷu ani ceppāru

 

Before going inside we show the security personnel our airline ticket or boarding pass and personal identification document or ID. Then 

 

after checking the details, they confirmed that we were the passengers and told us to go inside.

 

★10.  அப்புடு மேமு  ஸம்பம்தித ஏர்லைன்ஸ் செக் இன் கெளன்டர் சங்க்ய சூஸுகொனி, ஆ விதம் கா அக்கடி கி சேருகொனி க்யூலோ நில பட்டாம். மா வந்து வச்சாக  கௌண்டர் தக்கரி கி வெள்ளாம். ஏர்லைன்ஸ் சிப்பந்தி மா யொக்க போர்டிங் பாஸ் மரியு வ்யக்திகத ஆதாரி த ஸம பதித பத்ரம் லேக ஐடி கார்ட் இம்மன்னாடு.  மேமு அவி இச்சா மு. வாரு ஆ ஏர்லைன்ஸ் சிஸ்டமலோ சூஸாக, சரே மீ சூட்கேஸ் லு சாமானுலு  பருவு தூசே யந்த்ரம் மீத பெட்டாலி அணி அன்னாரு. மே மு ஆ விதம் கா மா சூட்கேஸு மொதலு அயினவி தானி பைன பெட்டா மு. 

மா சாமானுலு பருவு சூஸாக, ஏர்லைன்ஸ் வாள்ளு நிர்தேஸிஞ்சின பருவு லோபலே உன்னாயி காபட்டி, மா சூட்கேஸ் லகி ஸம்பந்தித டாக் அதிகிஞ்சகா , வாடி கெளண்டர் பாயில்னீ மா போர்டிங் பாஸ் வென கால அதிகிஞ்சாரு. 

மாகு ஏர்லைன்ஸ் சிஸ்டம் த்வாரா முத்ரிஞ்ச படின போர்டிங்க் பாஸ் இச்சி போர்டிங்க் கேட் இரவை ரெண்டு (22) தக்கர கி வெள்ளி நிரீக்ஷிஞ்சன் டி அணி செப்பாரு.

 

★11.  ஒக வேள கனுக மா சாமானு லு நிர்தேஸிஞ்சின பருவு கி மிஞ்சி லேகா அதிகம் கா உன் டே, அப்புடு ஆ சிப்பந்தி மாகு இன்கோ ஸ்லீப் இச்சி, அதனபு சொம்மு செல்லிஞ்சே கெளண்டர் லோ சொம்மு கட்டி ரம்மன் டாரு. அந்த வரகு மன போர்டிங் பாஸ் லு வாள்ள தக்கரே 

 

Ēr lains vāḷḷu nirdēśin̄cina samayāniki, okavēḷa, konni anivārya kāraṇāla valla vimānāśrāyāniki cērukōlēka pōtē manalni vimānaṁ lō prayāṇaṁ cēyaḍāniki anumati ivvaru, ā samayaṁ lō akkaḍa appuḍu unna paristhitini baṭṭi.

Andukanē iṭuvaṇṭi paristhiti rākuṇḍā uṇḍāli aṇṭē, 

mundugā ānlain cek in cēsukōoṭē cālā prayōjanamu lēka saukaryaṁ gā uṇṭundi.

ஏர்லைஸ் வாள்லு நிர்தேஸின்சின . சமயானி கி, ஒக வேள , கொன்னி அனி வாய காரணால வல்ல விமானாஸ்ராயானி கி சேரு கோலேக போதே மனல்னி விமானம் லோ ப்ரயாணம் சேயடானி கி  அனுமதி இவ்வரு, ஆ சமயம் லோ அக்கட அப்புடு உன்ன பரிஸ்திதினி பட்டி.  அந்துகனே  இடுவன்டி பரிஸ்திதி ராகுன்டா உண்டாலி அன்டே, முந்துகா  ஆன்லைன் செக்இன் சேஸ் கோன்டே காலா ப்ரயோஜனமு லேக செளகாயம் கா உண்டுன் தி.

 

Oka vēḷa kanuka mā sāmānulu nirdēśin̄cina baruvu ki min̄ci lēka adhikaṁ gā uṇṭē, appuḍu ā sibbandi māku iṅkō slīp icci, adanapu som'mu cellin̄cē kauṇṭar lō som'mu kaṭṭi ram'maṇṭāru. Anta varaku mana bōrḍiṅg pās lu vāḷḷa daggarē un̄cukoṇṭāru

 

Manamu ā kauṇṭar daggiraki veḷli, cellin̄cālsina som'mu cellin̄cakā, som'mu manamu jama cēsinaṭṭugā oka risīpṭ iccāru.

 

Ā risīpṭ tīsukoni maḷḷī ā cek in kauṇṭar lō veḷli iccāmu. Appuḍu vāḷḷu ā risīpṭ nī mana bōrḍiṅg pās ki venakāla atikin̄ci phalānā bōrḍiṅg gēṭ daggaraki veḷḷaṇḍi ani ceppāru.

 

If, due to some unavoidable reasons, we are not able to reach the airport at the time specified by the airlines, we will not be allowed to travel in the flight, depending on the conditions prevailing there at that time.

That's why it's like this

The situation should be avoided ie,

Online check-in beforehand is very beneficial or convenient.

★12.  மேமு ரக்ஷ்க சிப்பந்தி தனிகீ சேஸே ஸ்தலம் லேக ப்ராம் தம் லோகி வெள்ளாமு.

 

★13.  லோபலிகி வெள்ளே முந்தே ரக்ஷ்க சிப்பந்தி மா யொக்க போர்டிங்க் பாஸ் லு தனிக் கீ சேஸாக லோபலிகி வெள்ளு அன்னாரு.

Lōpaliki veḷḷē mundē rakṣaka sibbandi mā yokka bōrḍiṅg pās lu tanikhī cēśāka lōpaliki veḷḷu annāru

Before going inside the security staff checked our boarding passes and said we can go inside.

★14. அப்புடு மா சாமானுலு  பெட்டி அவி தனிகீசேயடானிகி அவி  ஒக ட்ரேலோ  மா தக்கிர உன்ன பர்சு, ஹேண்ட் ப்யாக், பெல்ட், சேதி கடயாரம், மொபைல் ஃபோன் லு, கொன்னி சார்லு மே மு வேசு கொன்ன பூட்லு கூடா ஆ ட்ரேலோ பெட்டாலி,  அப்புடு அக்கட உன்ன ரக்ஷ்க சிப்பந்தி ஆ ட்ரேலோ னீ ஆ ஸ்கானிங்க் யந்தரம் லோகி தோஸ்தாரு. ஆ தருவாத மெடல டிடெக்டர் உன்ன சோட் க்யூ லோ நுன்சீ வாலி.  மா வந்து வச்சாக அவதலி வைபு  உன்ன ரக்ஷ்க சிப்பந்தி ரம்மன மனி செப்தாரு லேக சைக சேஸாரு.

 

appuḍu mā sāmānulu peṭṭi avi tanikhī cēyaḍāniki ani oka ṭrē  mā daggira unna parsu, hyāṇḍ byāg, belṭ, cēti gaḍayāraṁ, mobail phōnlu, konni sārlu mēmu vēsukonna būṭlu kūḍā ā ṭrē peṭṭāli. Appuḍu akkaḍa unna rakṣaka sibbandi ā ṭrē nī ā skāniṅg yantraṁ lōki tōstāru. Ā taruvāta meṭal ḍiṭekṭar unna cōṭa kyūlō nun̄cō vāli. Mā vantu vaccāka avatali vaipu unna rakṣaka sibbandi ram'manamani ceptāru lēka saiga cēsār

★15.  மனமு ஆ மெடல் டிடெக்டர் லோ நின்சி நடிசி  அவதலி வைபு கி வெல்லகா, கொஞ்சம் எத்து கா உன்ன செக்க பல்ல மீத நுஞ்சோ மன்னாரு. 

 

ஒக வேள கனுக மேமு ஆ மெடல் டிடெக்டர் த்வாரா தாடுதோன்டே பீப் பீப் வச்சி உன் டே மம்மலினி வெனக்கி வெள்ளி மன்னாரு.  அப்புடு இன்கா ஏமைனா மா வண்டி மீத மரசி போயின வஸ்துவுலு உண்டே கனுக அவி தீஸி மல்லீ ஆ ட்ரே லோ பெட்டாக, மல்லீ க்யூ லோ நில பட்டாம். ஈ சாரி ஆ மெடல் டிடெக்டர் தாடாக மல்லீ சப்தம் ஏமீ ராலேது. 

 

★16.  எத்து கா உன்ன செக்க பல்ல மீத நுஞ்சுன்ன கா ரக்ஷ்க சிப்பந்தி மா சரீரம்னு மல்லீ இன் கோ மெடல் டிடெக்டர் தோ தனிக் கீ சேஸாரு.  மா வண்டி மீத ஏமீ லேவு அணி தெலிசாக மா போர்டிங்க் பாஸ் இம்மன்னாரு. நேனு இச்சாக தானி மீத செக்கூரிடி செக்ட் அணி முத்ர  வேஸி இச்ச

 

ஸ்த்ரிலகி சம்பந்திஞ்சின ரக்ஷக சிப்பந்தி  வாள்லு, வீள்லனி ஒக்க கேபின் லோகி ஒகள்ள தருவாதா ஒகள்ளனி ரம்மண்டாரு. அப்புடு வீள்ளனி கூடா மெடல் டிடெக்டர் த்வாரா தனிகி சேசாகா, வாள்ள போர்டிங் பாஸ் லோ செக்யூரிட்டி செக்ட்  அனி முத்ர வேசி முந்துகி வெள்ள மண்டாரு.

 

17. Strīlaki sambandin̄cina rakṣaka sibbandi vāḷḷu, vīḷlani oka kyābin lōki okaḷḷa taruvāta okaḷḷani ram'maṇṭāru. 

Appuḍu vīḷlani kūḍā meṭal ḍiṭekṭar dvārā tanikhī cēśāka, vāḷḷa bōrḍiṅg pās lō sekyūriṭī cēkeḍ ani mudra vēsi munduki veḷḷa maṇṭār

 

இன்க ஆ தருவாத ஸ்கேனிங் யந்த்ரம் த்வாரா மனம் ட்ரே லோ பெட்டின சாமானுலு தீசுகோவாலி.

 

18. Iṅka ā taruvāta skāniṅg yantraṁ dvārā manaṁ ṭrē lō peṭṭina sāmānulu tīsukōvāli

 

ஒக வேள  மனம் ட்ரே லோ பெட்டின் சாமானுலு லோ ரக்ஷக சிப்பந்தி கி ஏமைன அனுமானம் வஸ்தே மன ட்ரே லோ பெட்டின சாமானுலு அன்னி தீஸி சூபிஞ்சமண்டாரு. அப்புடு மன பேக் தெரிசி பிரதி ஒக வஸ்துவு பயடுகி தீஸி சூபிஞ்சாலி. வாள்லகி அனுமான நிவ்ருத்திகி மனல்னி, ஆ வஸ்துவுலு ஏமிடி அனி அடிகி, வாள்ளகி, அனுமான நிவ்ருத்தி அய்யாகா, சரே இன்க மீரு வெள்ளச்சு அனி செபுதாரு. ஒக வேள மன தக்கிர ஏமைனா நிஷித்தமைன வஸ்துவுலு உண்டி உண்டே கனுக,  அடுவண்டிவி விமானம் லோபலிகி தீஸுகு வெள்ளடானிகி அனுமதி லேது, காபட்டி வாடினி செத்த புட்டலோ படேஸ்தாரு.

 

19. Oka vēḷa manaṁ ṭrē lō peṭṭina sāmānulu lō, rakṣaka sibbandi ki ēmainā anumānaṁ vastē Mana ṭrē lō peṭṭina sāmānulu annī tīsi cūpin̄camāṇṭāru. 

Appuḍu mana bāg terici pratī okka vastuvu    bayiṭiki tīsi cūpin̄cāli. Vāḷlaki anumāna nivr̥ttiki manalni, ā vastuvulu ēmiṭi ani aḍigi, vāllaki, anumāna nivr̥tti ayyāka, sarē'iṅka mīru veḷlaccu ani ceputāru. Oka vēḷa mana daggira ēmainā niṣid'dha maina vastuvulu uṇḍi

Uṇṭē kanuka, aṭuvaṇṭivi vimānaṁ lōpaliki tīsuku veḷḷāḍāniki anumati lēdu, kābaṭṭi vāṭini cetta buṭṭalō paḍēstāru

 

இன்க மனமு லிப்ட் லேக எஸ்கலேடர் த்வாரா மனகி செப்பின போர்டிங் கேட் தக்கரிகி வெள்ளி நிரீக்ஷிஸ்தாமு.

 

20. iṅka manamu liphṭ lēka eskālēṭar dvārā manaki ceppina bōrḍiṅg gēṭ daggaraki veḷli nirīkṣis'stām

 

மனம் ரன் வே மீத, ஏமயின கொன்னி விமானுலு எகரடம் லேக திகடம் லாண்டி வி, வாடி மத்ய கொந்த சமயம் பேதம் கூட சூஸ்தாம்.

 

அலாகே அல்பஹாரம் தினாலி லேக தேனீரு லாண்டிவி தாகலன்னா, அக்கட உன்ன அல்பஹாரம்ஷால கி வெள்ளி காவலஸினவி தினடம் லேக தாகடம் சேஸ்தாம்.

 

21. Manaṁ ran vē mīda, ēmayinā konni vimānulu egaraḍaṁ lēka digaḍaṁ lāṇṭi vi, vāṭi madhya konta samayaṁ bēdhaṁ kūḍā cūstāṁ.

Alāgē alpaharaṁ tināli lēka tēnīru lāṇṭivi tāgalannā, akkaḍa unna alpahaaranśāla ki veḷli kāvalasinavi tinaḍaṁ lēka tāgaḍaṁ cēstāṁ.

மன விமானம் பயலு தேரே சமயானிகி தாதாபு ஒக நலபை ஐது நிமிஷாலு முந்துக, ஏர் லைன்ஸ் சிப்பந்தி, ஒக  பிரகடன சேஸ்தாரு.

 

ப்ரயாணிக்குலு நீ விமானம் லோபலிகி வெள்ளடானிக்கி க்யூ லோ நிலபடாலி அனி செபுதாரு. அப்புடு மன வந்து வச்சாக, மனா போர்டிங் பாஸ் நீ வாள்ள சிஸ்டம் லோ தனிகி சேஷாக முந்துகி வெள்ள மண்டாரு.

22. Mana vimānaṁ bayalu dērē samayāniki dādāpu oka nalabai ayidu (45)nimuṣālu mundugā, eyir lains sibbandi, oka prakaṭana cēstāru.

Prayāṇiukulu nī vimānaṁ lōpaliki veḷlaḍāniki kyū lō nilabaḍāli ani ceputāru. Appuḍu mana vantu vaccāka, mana bōrḍiṅg pās nī vāḷḷa sisṭam lō tanikhī cēśāka munduki veḷḷa maṇṭār

23. ஆ விதங்கா மனம் விமானம் லோபலிகி வௌதாம். விமானம் லோ உன்ன ஏயர் ஹோஸ்டஸ் சிப்பந்தி மனகி ஸ்வாகதம் பலிகி, மனா போர்டிங் பாஸ் தீசுகோனி மனா ஸீட் தக்கிர  கி தீஸுகெளதாரு.

 

அப்புடு கொஞ்சம் பருவுகா பேகுலு  உண்டே வாடினி பைன உன்ன க்யாபின் லோ பெடதாம். மனைக்கு கேடாயிஞ்சின ஸீட் லோ கி வெள்ளி கூருசுண்டாம். மனல்னி ஸீட் பெல்ட் வேஸுகோனி லேக பெட்டுகோனி கூர்சோவாலி அனி செபுதாரு.

 

23. Ā vidhaṅgā manaṁ vimānaṁ lōpaliki veḷatāṁ. Vimānaṁ lō unna eyir hōsṭes sibbandi manaki svāgataṁ paliki, mana bōrḍiṅg pās tīsukoni manasīṭ daggira ki tīsukeḷatāru. 

Appuḍu kon̄caṁ baruvu gā bāgu lu uṇṭē vāṭini paina unna kyābin lō peḍatāṁ. Manaku kēṭāyin̄cina sīṭ lō ki veḷḷi kūrucuṇṭāṁ. 

Manalni sīṭ belṭ vēsukoni lēka peṭṭukoni kūrcuvāli ani ceputāru.o

 

24. Konta sēpaṭi tarvāta rāvalasina prayāṇikulu andarū kūrcunnaka, sibbandi, vimāna prayāṇaṁ madhyalō ēmainā ibbandulu vastē, manaṁ tīsukōvālsina tagu jāgrattalu gurun̄ci  san̄jña lu dvārā cēsi cūpin̄ci manaki ceputāru.

கொந்த சேபடி தர்வாதா ராவல்ஸின பிரயாணிகுலு அந்தரு கூர்சுன்னாகா, ஸிப்பந்தி, விமான பிரயாணம் மத்யலோ ஏமைனா இப்பந்துலு வஸ்தே, மனம் தீஸுகோவல்ஸின தகு ஜாக்ரதலு குறிஞ்சி ஸஞலு த்வாரா சேஸி சூபிஞ்சி மனகி செபுதாரு

25. Vimānaṁ nirṇīta samayaṅki mellagā bayaludēri ran vē ki cēri āgutundi. Ī lōpala ēr lains sibbandi andarū prayāṇikulu sīṭu  belṭ peṭṭukunnārā lēdā, kūrcunna kurcī tinnagā undā lēdā ani tanikhī cēstāru. Ēṭisi nun̄ci kliyarens rāgānē kepṭen vimānannu annī paddatulu nu pāṭin̄caka, gālilōki egurutundi.

 

விமானம் நிர்ணீத சமயங்கி  மெல்லகா பயலுதேரி ரன் வே கி  சேரி ஆகுதுந்தி. ஈ லோபல ஏர் லைன்ஸ் ஸிப்பந்தி அந்தரூ பிரயாணிகுலு ஸீடு பெல்ட் பெட்டுக்குன்னாரா லேதா, கூர்சுன்ன குற்ச்சீ தின்னகா உன்தா லேதா அனி தனிகி சேஸ்தாரு. ஏடிஸி க்லியரன்ஸ் ராகானே கெப்டென் விமானன்னு அன்னீ பத்ததுலு னு பாடிஞ்சக, காலிலோகி  எகுருதுந்தி.

26. Vimānaṁ oka ettulōki cērukōnnāka, mana prayāṇaṁ yokka gamyaṁ cērukonē samayaṁ nī baṭṭi manaki kon̄cē phalahāraṁ mariyu tēnīru vaṇṭi vi istāru.

 

விமானம் ஒக எத்துலோகி சேருகுன்னாகா, மன ப்ரயாணம் யொக்க கம்யம் சேருகொனே ஸமயம் னீ பட்டி மனகி கொஞ்சே பலஹாரம்  மரியு தேனீரு வன்டி னி இஸ்தாரு

27. Iṅka vimānaṁ gamyasthānaṁ cērukōvaḍāniki sumārugā Iravai ni. nun̄ci alāgē maḷḷī prayāṇikulu sīṭu  belṭ peṭṭukōmani prakaṭistāru. Appuḍu vimānaṁ meḷḷa  meḷḷa gā ā yettu nun̄ci kindaki rāvaḍaṁ kepṭen modalu peḍatāru.

 

இன்க விமானம் கம்யஸ்தானம் சேருகோவடானிகி சுமாருகா இரவை நிமிஷாலு நுஞ்சி அலாகே மல்லி பிரயாணிகுலு ஸீடு பெல்ட் பெட்டுகொமனி ப்ரகடிஸ்தாரு. அப்புடு விமானம் மெள்ள  மெள்ள கா ஆ யெத்து நுஞ்சி கிந்தகி ராவடம் கெப்டென் மொதலு  பெடதாரு.

 

28. Kepṭen nirṇīta samayaṁ ki surakṣitaṅgā vimānaṁ ran vē mīda dimputāru.

 

கெப்டென் நிர்ணீத சமயம் கி ஸுரக்க்ஷிதங்கா விமானம் ரன் வே மீதா திம்புதாரு 

 

29. Iṅka vimānaṁ vacci pārkiṅg bē daggira āputāru.  Evari ki vāḷḷu itaru laki ibbandi kaluga kuṇḍā kyābin byāgēj lākar nun̄ci tama sāmānulu tīsukoṇṭāru.

 

இன்க விமானம் வச்சி பார்கிங் பே தக்கிர ஆபுதாரு. எவரி  கி  வாள்ளு இதரு லகி இப்பந்தி கலுக குண்டா க்யாபின் ப் யாகேஜ் லாகர் நுஞ்சி தம ஸாமானுலு தீஸுகொண்டார

 

30. Iṅka grauṇḍ sibbandi vacci vimānaṁ talupu tīyamani saiga cēstē vimānaṁ sibbandi okaru ā talupu nī terustāru

31. Okari taruvāta okaru baiṭaki veḷtāru. Manaṁ mana sāmānulu cek in cēsāmu kadā, mana vimānaṁ nambar unna sāmānulu tīsuku vaccē ā kanvē'ēr belṭ daggira, ā sthalaṁ lō unna ṭrālī  nī tīsukoni nilabaḍatāṁ. 

 

ஒகரி தருவாதா ஒக்காரு பைடகி வெள்தாரு. மனம் மனா சாமானுலு செக் இன் சேஸாமு கதா, மனா விமானம் நம்பர் உன்ன சாமானுலு தீஸுகு வச்சே கன்வேயர் பெல்ட் தக்கிர, ஆ ஸ்தலம் லோ உன்ன ட்ராலீ நீ தீஸுகோணி நிலபடதாம்

 

32. Mana sāmānulu rāgānē  ṭrālī lō peṭṭi iṅka ṭerminal bayiṭiki veḷtāṁ.

 

மன சாமானுலு ரகானே ட்ராலீ  லோ பெட்டி இன்க டெர்மினல் பயடகி வெள்தாம்.

 

Adaṇḍī mana yokka vimāna prayāṇaṁ gurin̄ci konni mukhya viṣayālu carcicāṁ ani anukuṇṭunnānu aṇḍi.

 

அதண்டீ மன யொக்க விமான ப்ரயாணம் குறிஞ்சி கொன்னி முக்ய விஷயாலு சர்சிசாம்  அனி அனுகுண்டுன்னானு அண்டி.

 

Mīku ī vivaraṇa naccindā

 

மீகு விவரண நச்சிந்தா  


   
Quote
Share: